PROJECTS

RENSEC on 110kV High Voltage Stations

B&I: Partly renovation secondary
installation on 110kV High Voltage Stations of Tennet.Completed
stations as follow;

  • Veendaam (VDM110)
  • Stadskanaal (SKN110)
  • Bielen (BLN110)
  • Marsdijk (MSJ110)
  • Vierverlaten (VVL110)
  • Musselkanaal (MSK110)

Project Details

Project RENSEC on 110kV High Voltage Stations


Volume 6 Substations


Customer: